Nordiskt Fotomästerskap
Nordiska Förbundet för Fotografi - NFFF inbjuder årligen samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som enskilda medlemmar, anslutna till
- Riksförbundet Svensk Fotografi - RSF
- Norsk Selskap for Fotografi – NSFF
- Suomen Kameraseurojen Liitto - SKsL
- Selskabet for Dansk Fotografi - SDF
att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap.

Tävlingsregler

- Två digitala sektioner: Färg (A) och Svart/vitt (B).
- Varje fotograf kan deltaga med upp till fyra bilder per sektion. Samma bild kan inte användas i annan sektion.
- Bildfilerna ska ha formatet jpg, med maxformatet 1920 x 1080 (längd x bredd) och storleken ska vara max 2 MB.

Kalender

Sista datum för uppladdning 15 april 2018
Resultat på www.nordic.photo 15 maj 2018

Mer information

Komplett inbjudan.

Uppladdning av bilder

Görs via denna länk.

NFFF Hederstecken

För att ytterligare stimulera till deltagande i
- Nordiskt Fotomästerskap
- Nordiska internationella fotoutställningar med godkännande av NFFF
har ett system för fotografiska utmärkelser/hederstecken skapats. Detta efter internationell förebild från bl a FIAP, och nationella sådana i de nordiska länderna.
Regler för NFFF Hederstecken.

Uppladdning av bilder

Görs via denna länk.

Resultat Nordiskt Fotomästerskap 2017

Samtliga resultatlistor kan laddas hem som pdf-doukment via länkarna nedan.
Antagna bilder Färg
Antagna bilder Svartvitt
Prisbelönta bilder Färg
Prisbelönta bilder Svartvitt
Nordisk Mästare 2017 Färg
Nordisk Mästare 2017 Svartvitt
NFFF Logotype